Tips Menjadi Pelaut Kapal Ramah Saat Bekerja

0
493
views
sumber: google.co.id

Ada sebagian hal yang perlu dilaksanakan untuk dapat menjadi pelaut kapal ramah. Apalagi seandainya Anda bekerja di kapal pesiar dan seharusnya berjumpa dengan banyak customer yang ikut serta berlayar di dalam kapal. Tentunya Anda seharusnya menawarkan layanan yang baik dan juga ramah. Maka kiat-kiat berikut ini dapat diaplikasikan untuk menjadi pelaut yang ramah.
Kiat menjadi pelaut kapal ramah saat bekerja

 1. Menjaga relasi sosial
  Langkah pertama yang seharusnya dilaksanakan ialah menjaga relasi sosialnya. Dalam hal ini pelaut seharusnya peduli dengan lingkungan sekitarnya baik dengan persoalan yang kecil maupun yang besar pastinya. Jangan bersuka ria mencari persoalan dengan orang lain dan jaga relasi tetap baik.
  Hal ini juga seharusnya diaplikasikan pada saat pelaut berada di atas kapalnya. Bukan hanya menjaga relasi sosial dengan orang dekat saat di darat tetapi pelaut yang baik juga seharusnya menjaga relasi sosialnya di atas kapal.
  Adapun sebagian hal yang dapat dilaksanakan ialah sebagai berikut:
  • Gembira membantu dan bantu membantu
  Aktivitas pertama yang dapat dilaksanakan untuk menampakkan keramahan pelaut kapal ialah seharusnya ringan tangan. Pelaut seharusnya mau membantu siapa saja yang memerlukan bantuan dan sigap dalam menjalankan bantu membantu.
  • Perhatian dengan seksama
  Aktivitas kedua yang dapat diaplikasikan ialah memberikan perhatian pada semua awak kapal tanpa terkecuali.
  • Tak jumawa
  Jangan pernah menyombongkan gelar yang dimiliki dan juga jabatan pada orang lain saat berada di atas kapal. Secara merendahkan orang lain yang mempunyai jabatan lebih rendah.
  • Tak bersuka ria mencari persoalan
  Jangan memperpanjang persoalan kecil yang dapat dipecahkan menjadi semakin besar. Jangan bersuka ria mencari persoalan dan lapangkan dada untuk dapat memberi maaf dengan mudah.
  • Tak menggerombol pada golongan tertentu saja
  Bergaullah dengan awak kapal yang lain sedangkan tak mempunyai jabatan yang seimbang. Pelaut seharusnya ketahui dengan semua awak kapal yang dibawanya bahkan untuk jabatan terendah sekalipun.
  • Menghargai semua orang
  Sebagai seorang pelaut tak boleh membeda-bedakan berdasarkan jabatannya tetapi seharusnya memandang semua orang mempunyai hak yang sama untuk beranggapan.
 2. Disiplin dalam lingkungan kerja
  Sebelum melamar lowker pelaut selain mengedepankan relasi sosialnya, seseorang juga seharusnya memandang kedisiplinan yang menjadi tanggung jawabnya. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban dan jangan terlalu mengusik orang lain dalam persoalan pekerjaannya cukup fokus dengan apa yang menjadi tujuan Anda menjadi pelaut.
  Disiplin dalam lingkungan kerja juga berkaitan dengan pemakaian waktu yang tepat. Pelaut seharusnya dapat membagi waktunya untuk tiap-tiap profesi yang seharusnya diatasinya. Pembagian waktu yang tepat ini dapat membantu seseorang untuk dapat menjalankan semua hal dengan waktu yang tepat.
  Lakukan penjadwalan yang cukup baik dengan jam-jam yang sudah diatur sebelumnya. Datanglah tepat waktu seandainya dapat lebih permulaan 5 menit sebelum bertugas. Apalagi seandainya pengguna seorang pemimpin tentunya seharusnya dapat memberikan model untuk lainnya.
  Itulah sebagian hal yang berkaitan dengan pelaut kapal ramah.

Sumber: jobpelaut.com